English

Sempozyuma Katılacak Sanatçıların Seçimi Konusunda Esas Alınacak Başvuru Dosyası Aşağıdaki Bilgi ve Belgeleri İçerir.

 

1.  4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu Sanatçı Şartnamesi ve başvuru formunu    heykel.adana.bel.tr adresinden bulabilirsiniz.

 

2.   Sanatçıların e-posta olarak gönderecekleri dosyaya;

 

a.  "4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu Sanatçı Şartnamesi"nde bulunan formu elle doldurarak imzalamalı ve başvuru koşullarının bulunduğu her sayfanın altına, adını soyadını yazarak imzalamalıdır; Bu imzalı evraklar başvuru dosyasına eklemelidir. (Not: Sempozyuma seçilen sanatçılar, ıslak imzalı gerçek evrakları sempozyuma gelirken yanlarında getirmeli ve sempozyum başladığı gün yürütme kuruluna teslim etmelidir).

 

b. Sanatçı, katıldığı en önemli 5 etkinliğin belirtildiği fotoğraflı, Türkçe veya İngilizce özgeçmişi eklemelidir.

 

c. Sanatçının daha önce benzer etkinliklerde uyguladığı 5 çalışmayı tanıtan görsellerin olduğu dokümanı eklemelidir.

 

d. Sanatçının sempozyumda uygulayacağı yapıtının dört açıdan gösterildiği çizimi, maketinin en az 4 açıdan fotoğraflarını, vb. görselleri eklemelidir.

 

e. Sanatçının kullanacağı mermerin ve/veya metal malzemelerin detaylı ölçüsü, montaj şeması, gerekli ise yardımcı malzemenin türü, kaidenin çizimi detaylı olarak belirtilmeli ve eklenmelidir.

 

f. Sanatçı, gerekli görüyorsa, eser hakkında Türkçe veya İngilizce açıklama metnini ekleyebilir.

 

3.  Yukarıdaki belgeleri içeren toplam 23MB aşmayan başvuru dosyası, sıkıştırılmış olarak tek klasör halinde gönderilmelidir. Klasör İçindeki görseller "Jpg" uzantılı, en az 150 dpi çözünürlükte hazırlanmalı. Hazırlanan dosya en geç 3 Haziran 2018 Saat 24.00’e kadar heykel@adana.bel.tr adresine gönderilmelidir. Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI