English

SEMPOZYUM ŞARTNAMESİ

1. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Heykel Sempozyumu 8 Ekim - 5 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

2. 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu Çukurova Üniversitesi danışmanlığında yürütülecektir.

 

3. Sempozyuma katılacak sanatçılar, Sempozyum Seçici Kurulu tarafından belirlenir. Seçici Kurul, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi temsilcileri tarafından önerilen isimlerden oluşur.

 

4.  4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'nda taş ve metal malzeme kullanılacaktır. Sanatçılar sadece taş veya metal malzeme kullanabilecekleri gibi, taş ve metali birlikte kullandıkları tasarımlarla da katılabilirler.

 

5. Sempozyuma başvuracak sanatçıların göndereceği tasarımlar daha önce başka bir yerde uygulanmamış ve özgün karakterde olmalıdır.

 

6. Sanatçılar en fazla iki farklı tasarım gönderebilirler.

 

7.  Seçici Kurul, sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyalarını esas alarak 10 taş heykel ve 5 metal heykel projesini belirler. Seçici kurul başvuruların sayısı ve niteliğine bağlı olarak bu dağılımda değişiklik yapabilir.

 

8. Sempozyum sonunda tamamlanan yapıtların mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacaktır. Adana Büyükşehir Belediyesi, yapıtların bakımı ve korunmasından sorumludur. Ayrıca sergilenmesi, taşınması, görüntülenmesi ve bu görüntülerin kullanılması hakkına sahiptir.

 

9. Sanatçılar yontu malzemesi olarak üç metreküpe kadar mermer kullanabilecektir. Adana Büyükşehir Belediyesi, her sanatçının projesinde ölçülendirdiği mermerleri, yaklaşık boyutlarda kesilmiş olarak sağlamakla yükümlüdür. Metal heykel projeleri için paslanmaz çelik plaklar ve profiller sağlanacaktır. Çelik heykellerin niteliği sanatçıların tercihine uygun olarak(başvuru dosyasında belirtilmesi koşuluyla) Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

 

10. Sanatçılar küçük elektrikli el aletleri ile bunların sarf malzemelerini kendileri getirirler. Adana Büyükşehir Belediyesi, gölgelendirilmiş sempozyum alanında 220 volt elektrik ve uzatma sistemlerini, kaldırıcı, havalı el aletlerinin sürekli çalışması için gereken kompresör düzeneğini, metal kesicileri ve kaynak makinelerini sağlar. Sempozyum alanının çalışma ve güvenlik koşullarıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

 

11. Sempozyuma katılacak sanatçıların, sabah, öğle ve akşam yemekleri ile konaklamaları Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır. Ulaşım, tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti ve hava alanı transferlerini kapsar. Her sanatçı uçak biletini kendisi temin edecek, bilet ücreti sempozyuma katıldığı gün ödenecektir. Kargo aşımı gideri sanatçıya aittir.

 

12. Adana Büyükşehir Belediyesi şartnameye uyarak işini zamanında bitirip teslim eden her sanatçıya 12.000 TL telif ücreti öder. Ödemenin yarısı, sempozyum başlangıç tarihinden iki gün sonra, diğer yarısı sempozyum bitiminde yapılır.

 

13. Sempozyumun başlangıç tarihinden itibaren beş günlük süre içinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin sempozyumda hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilir.

 

14.  Çalışma açık havada gölgelikler altında gerçekleşecektir. Sanatçıların yağış-soğuk gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

 

15. Sanatçılar kendi kaza sigortalarını yaptırmakla yükümlüdür.

 

16. Sanatçılar, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine uymak zorundadır. Gelişebilecek istisnai durumlar Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

17. Sanatçıların hastalık, kaza vb. gibi elinde olmayan nedenlerle veya işine gösterdiği ihmal, ciddiyetsizlik gibi tutumlarla ilgili olarak ya da yapıtını zamanında tamamlayamaması durumuyla ilgili sempozyum düzenleme kurulu karar verme hakkına sahip olacaktır. Bu konudaki anlaşmazlık durumunda yalnızca Adana Mahkemeleri yetkilidir.

 

18. Sempozyum sonunda her sanatçıya Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış bir katılım belgesi verilir.

 

19. Sempozyuma katılan sanatçıların, izleyiciler ve sanat çevreleri ile paylaşmak üzere kendilerine ve ülkelerine ait kültürel ve sanatsal değer ya da eserlere ait görsel materyal veya tanıtıcı doküman getirmeleri önerilir.

 

20. Adana Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu ve şartnamesi ile ilgili gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 

21. 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'na katılmayı talep ve kabul eden sanatçılar, "Sanatçı Şartnamesi"ni kabul etmiş sayılır.

 

Devamı...

Devamı...